دانلود Arrow Rtl زیرنویسArrow Rtl A

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기) (۲۰۱۷)

جزئيات

خلاصه داستان :

این سریال فانتزی در مورد افرادی با توانایی‌های فوق طبیعی میباشد که به زمین فرستاده شده اند و…

امتياز زیرنویس

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (هنوز رای داده نشده)
Loading...


دانلود 53.31 KBگزارش

화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E17.180224.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E18.180225.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX

دانلود 18.40 KBگزارش
화유기-Hwayugi-EPS19

دانلود 18.36 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E19.NEXT.VIKI

دانلود 18.36 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E19.180303.HDTV.H264-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS19-180303.HDTV.H264-NEXT-VIKI

دانلود 18.49 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E19[360p;450p;720p]-NEXT

دانلود 16.60 KBگزارش

화유기-Hwayugi-Eps19.180303..NEXT-VIKI


화유기-A.Korean.Odyssey-Eps19.180303..NEXT-VIKI

دانلود 52.56 KBگزارش

화유기.A.Korean.Odyssey.E17.180224.720p-NEXT


화유기.A.Korean.Odyssey.E18.180225.720p-NEXT

دانلود 27.52 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E18[360p;450p;720p]-NEXT

دانلود 27.70 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E18.sunflowermag.ir

دانلود 27.08 KBگزارش
Hwayugi Episode 18

دانلود 21.80 KBگزارش
Hwayugi Episode 17

دانلود 26.32 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E18 ♥(barcode)♥

دانلود 28.14 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.2017.E18.720p.WEBRip-ALF

دانلود 26.91 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E18.180225.HDTV.H264-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS18-180225.HDTV.H264-NEXT-VIKI

دانلود 26.54 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E18.NEXT.VIKI

دانلود 26.31 KBگزارش
화유기-Hwayugi-EPS18

دانلود 26.71 KBگزارش

화유기-Hwayugi-Eps18.180225.NEXT-VIKI


화유기-A.Korean.Odyssey-Eps18.180225.NEXT-VIKI

دانلود 27.91 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E18

دانلود 22.18 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E17.sunflowermag.ir

دانلود 22.29 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.2017.E17.720p.WEBRip-ALF

دانلود 21.77 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E17 ♥(barcode)♥

دانلود 21.28 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E17.NEXT.VIKI

دانلود 21.66 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E17[360p;450p;720p]-NEXT

دانلود 21.31 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E17.180224.HDTV.H264-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS17-180224.HDTV.H264-NEXT-VIKI

دانلود 20.66 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E17

دانلود 19.79 KBگزارش

화유기-Hwayugi-Eps17.180224.NEXT-VIKI


화유기-A.Korean.Odyssey-Eps17.180224..NEXT-VIKI

دانلود 22.22 KBگزارش

화유기-Hwayugi-Eps16.180218.NEXT-VIKI


화유기-A.Korean.Odyssey-Eps16.180218.NEXT-VIKI

دانلود 46.32 KBگزارش

화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E15.180217.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E16.180218.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX

دانلود 75.76 KBگزارش

화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E07.180120.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX-V2


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E08.180121.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX-V2


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E10.180128.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX-V2

دانلود 95.09 KBگزارش

화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E11.180203.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E12.180204.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E13.180210.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX


화유기——A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E14.180211.720p.HDTV.x264-NEXT-NETFLIX

دانلود 23.01 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.2017.E16.720p.WEBRip-ALF

دانلود 42.35 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E15-16[360p;450p;720p]-NEXT

دانلود 23.12 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E16.sunflowermag.ir

دانلود 21.40 KBگزارش
Hwayugi Episode 16

دانلود 19.64 KBگزارش
Hwayugi Episode 15

دانلود 21.54 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E16 ♥(barcode)♥

دانلود 21.83 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E16.180218.HDTV.H264-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS16-180218.HDTV.H264-NEXT-VIKI

دانلود 41.88 KBگزارش

화유기.A.Korean.Odyssey.E15.NEXT.VIKI


화유기.A.Korean.Odyssey.E16.NEXT.VIKI

دانلود 20.49 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E15.sunflowermag.ir

دانلود 21.01 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.2017.E15.720p.WEBRip-ALF

دانلود 19.67 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E15 ♥(barcode)♥

دانلود 20.22 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E15.180217.HDTV.H264-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS15-180217.HDTV.H264-NEXT-VIKI

دانلود 18.59 KBگزارش

화유기-Hwayugi-Eps15.180217.NEXT-VIKI


화유기-A.Korean.Odyssey-Eps15.180217.NEXT-VIKI

دانلود 22.23 KBگزارش
Hwayugi Episode 14

دانلود 22.51 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.E14[360p;450p;720p]-NEXT

دانلود 23.02 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.2017.E14.720p.WEBRip-ALF

دانلود 22.12 KBگزارش

화유기-A.Korean.Odyssey.E14.180211.HDTV.H264.-NEXT-VIKI


화유기-Hwayugi-EPS14-180211.HDTV.H264.-NEXT-VIKI

دانلود 22.52 KBگزارش
A.Korean.Odyssey.Hwayugi.E14.sunflowermag.ir

دانلود 21.23 KBگزارش
Hwayugi Episode 13

دانلود 21.38 KBگزارش
화유기.A.Korean.Odyssey.E14 ♥(barcode)♥A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기) (۲۰۱۷)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *